eksperymentowanie

1.
badanie
dochodzenie
ewaluowanie
pytanie
sondowanie
sprawdzanie
testowanie

Przykład użycia:

1. ... ludzi i w jaki jest przez nich odbierany. Może też eksperymentować z nowymi zachowaniami.Początkowo trening był wykorzystywany do szkolenia ludzi...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia eksperymentowanie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.