eksperyment

1.
badanie
doświadczenie
pomiar
próba
sprawdzian
test
zbadanie

Przykład użycia:

1. ... Manx, do którego znów doszlusowała Kasia Stankiewicz po niezbyt udanym eksperymencie z płytą solową. To samo można powiedzieć o Mietku Szcześniaku...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia eksperyment zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.