egzageracja

1.
egzageracja (specjalist.)
hiperbola
przesada
przesadnia
przesadyzm (pot.)
wyolbrzymienie
chwyt (pot.) (pojęcie nadrzędne)
figura retoryczna (pojęcie nadrzędne)
środek językowy (pojęcie nadrzędne)
środek stylistyczny (pojęcie nadrzędne)
eufemizm (antonim)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia egzageracja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 11 wyrazów bliskoznacznych.