egoista

1.
nieużytek
samolub
sobek
niewdzięcznik (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)
altruista (antonim)

Przykład użycia:

1. ... ostryga,jak płaz w skorupie lub jak glista -przyziemny, mały egoista!Nierób! Bumelant i zakała!Czy wiesz ty, co ci Partia...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia egoista zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.