egocentryzm

1.
egotyzm
narcyzm
samouwielbienie
narowy (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
niedoskonałość (pojęcie nadrzędne)
niekorzyść (pojęcie nadrzędne)
przypadłość (pojęcie nadrzędne)
przywara (pojęcie nadrzędne)
słabostka (pojęcie nadrzędne)
słabość (pojęcie nadrzędne)
śmiesznostka (książk.) (pojęcie nadrzędne)
ujemna strona (pojęcie nadrzędne)
ułomność (pojęcie nadrzędne)
wada charakteru (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... bowiem swoją sprzeczną tożsamość z wymiarem absolutnym. W 'nihilizmie paradoksowym' egocentryzm traci swą podstawę, którą jest przekonanie o odrębności podmiotu. Przezwyciężone...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia egocentryzm zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 14 wyrazów bliskoznacznych.