efemeryczny

1.
chwilowy
efemeryczny (książk.)
krótkotrwały
nietrwały
przejściowy
przelotny
przemijający
tymczasowy
ulotny

Przykład użycia:

1. ... bardziej upowszechniał w świecie.Jeszcze trudniej poradzić sobie ze sztuką efemeryczną. Jak kolekcjonować Cezarego Bodzianowskiego udającego przez kilka godzin przy międzynarodowej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia efemeryczny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.