efektywność

1.
skuteczność

Przykład użycia:

1. ... są oczywiście z nią związane, ale nie uczestniczą w konstruowaniu efektywności ekonomicznej.Za racjonalną należałoby zatem uznać taką efektywność ekonomiczną, która...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia efektywność zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.