efektywnie

1.
skutecznie

Przykład użycia:

1. ... reklamowej. Proces uwagi decyduje więc o cechach informacji, które są efektywnie odbierane i interpretowane, a także sytuuje odbiór na poziomie automatycznym...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia efektywnie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.