edytować

1.
obrabiać
opracowywać
2.
redagować

Przykład użycia:

1. ... aparatu miał na nim sprawdzać pocztę elektroniczną, układać arkusze kalkulacyjne, edytować dokumenty tekstowe. Ale ludzie nie chcą być ciągle superproduktywni. Najlepszym...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia edytować zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.