edytor

1.
wydawca
mózgowiec (pot.) (pojęcie nadrzędne)
pracownik umysłowy (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... zwykle niewidoczne dla użytkownika istotne informacje, zapisane na przykład przez edytor tekstów w pliku tymczasowym (plik taki jest skasowany automatycznie przy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia edytor zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.