edukować

1.
kształcić
nauczać
wychowywać

Przykład użycia:

1. ... narzędzi, lecz umysł chytry i skąpy, trzymać wiedzę pod korcem, edukować pozornie, nie użyczać nic ponad to, co bystry obserwator wykradnie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia edukować zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.