edukacyjny

1.
kształcący
pouczający
wychowawczy
2.
oświatowy
pouczający
szkolny

Przykład użycia:

1. ... dokumentu wprowadzono pojęcie polityki ekologicznej na równi z polityką rolną, edukacyjną czy energetyczną. W rozdziale zatytułowanym "Polityka ekologiczna" sformułowano założenia ekorozwoju...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia edukacyjny zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.