edukacja

1.
oświata
wychowanie
wykształcenie

Przykład użycia:

1. ... z korupcją jest obok usprawnień systemowych i karania, perswazja i edukacja. Chodzi zapewne nie tylko o szkolenia ideologiczne, które mają wzmóc...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia edukacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.