działalność polityczna

1.
gra polityczna
polityka

Przykład użycia:

1. ... oświaty społeczeństwa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wykształcenie, obok działalności politycznej, dawało możliwość awansu społecznego. Wynalazek druku, którego w 1450 r...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia działalność polityczna zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.