działalność artystyczna

1.
sztuka
twórczość artystyczna
muzyka (pojęcie podrzędne)
dziesiąta muza (książk.) (pojęcie podrzędne)
film (pojęcie podrzędne)
kinematografia (pojęcie podrzędne)
kino (pojęcie podrzędne)
sztuka filmowa (pojęcie podrzędne)
twórczość filmowa (pojęcie podrzędne)
literatura (pojęcie podrzędne)
pióro (książk.) (pojęcie podrzędne)
pisarstwo (pojęcie podrzędne)
twórczość literacka (pojęcie podrzędne)
twórczość pisarska (pojęcie podrzędne)
operetka (pojęcie podrzędne)
podkasana muza (pojęcie podrzędne)
balet (pojęcie podrzędne)
sztuka baletowa (pojęcie podrzędne)
plastyka (pojęcie podrzędne)
sztuka plastyczna (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... w obrębie tejże świadomości, jako jeden z możliwych celów twórczej działalności artystycznej. Krótko mówiąc, rejestracja zjawisk naturalnych możliwa jest w ramach upowszechnionego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia działalność artystyczna zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.