działalność

1.
aktywność
działanie
funkcjonowanie
fach (pot.) (pojęcie podrzędne)
praca (pojęcie podrzędne)
profesja (pojęcie podrzędne)
robota (pot.) (pojęcie podrzędne)
rzemiosło (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
zajęcie (pojęcie podrzędne)
zawód (pojęcie podrzędne)
agitacja (pojęcie podrzędne)
indoktrynacja (pojęcie podrzędne)
pranie mózgu (pojęcie podrzędne)
propaganda (pojęcie podrzędne)
sport (pojęcie podrzędne)
doradztwo (pojęcie podrzędne)
konsulting (pojęcie podrzędne)
działalność polityczna (pojęcie podrzędne)
gra polityczna (pojęcie podrzędne)
polityka (pojęcie podrzędne)
działalność artystyczna (pojęcie podrzędne)
sztuka (pojęcie podrzędne)
twórczość artystyczna (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... UNEP czy Habitat nie są obecnie w stanie zreformować swojej działalności i przedstawić nowych koncepcji działania. Zwraca się uwagę na chaos...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia działalność zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 23 wyrazów bliskoznacznych.