dyliżans pocztowy

1.
kurierka (przestarz.)
pojazd konny (pojęcie nadrzędne)
pojazd zaprzęgowy (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Wiśniowskiego do obozu wlesie, gdzie czatowali na mający nadjechać dyliżans pocztowy. W obozieznajdowało się już kilkanaście osób tak samo zatrzymanych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dyliżans pocztowy zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.