dorożka

1.
drynda (przestarz.)
fiakier (przestarz.)
pojazd konny (pojęcie nadrzędne)
pojazd zaprzęgowy (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... drżąc z niepokoju i z żarliwych chęci sadowił matkę w dorożce, potem w fotelu pensjonackim. Krzątał się, rozbierał, ubierał, podsuwał owoce...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dorożka zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.