dochodzenie

1.
badanie
eksperymentowanie
ewaluowanie
pytanie
sondowanie
sprawdzanie
testowanie

Przykład użycia:

1. ... chce. Przeczuwał bowiem Jakub de Molay, że dwustuletnie dzieje zakonu dochodzą do pewnej granicy, za którą będą odtąd ważniejsze rzeczy nowe...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dochodzenie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.