dlatego

1.
ergo
przeto (książk.)
skutkiem tego
stąd
tedy (książk.)
toteż
tym samym
w następstwie tego
w takim razie
w związku z tym
więc
wobec tego
wskutek tego
z tej przyczyny
zatem

Przykład użycia:

1. ... swego źródła i wewnątrz maszyny musiało się stawać coraz goręcej. Dlatego atak kontynuowany był z taką zaciekłością, dlatego był przypuszczany zewsząd...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dlatego zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.