diagnozowanie

1.
ankietowanie
badanie
dowiadywanie się
informowanie się
zapytywanie

Przykład użycia:

1. ... W polityce znaczącą i pozytywną rolę odgrywali ci, którzy potrafili diagnozować prawidłowo tendencje cywilizacyjne i potem proponowali różne projekty zabezpieczające dobro...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia diagnozowanie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.