dający się przewidzieć

1.
do przewidzenia
przewidywalny

Przykład użycia:

1. ... jest nowa refleksja nad obecną istotą zagrożeń dla bezpieczeństwa.Dawne, dające się przewidzieć zagrożenia, powodowane przez wojny między krajami zostały zastąpione przez zagrożenia...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dający się przewidzieć zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.