dający się opisać

1.
opisywalny

Przykład użycia:

1. ... zachowania grupowego uczynił ostatnio Coleman. Nowe elementy wprowadzone przez niego dają się opisać w następujący sposób. Rzadko zdarza się, by rzeczywiste decyzje grupowe...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dający się opisać zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.