dający się określić

1.
definiowalny

Przykład użycia:

1. ... drugi, i vice versa. Te dwa cele, o których mowa, dają się określić następująco: gdzie X jest dowolnym przedziałem w X*, iXi oznacza...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dający się określić zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.