dafnia

1.
rozwielitka
skorupiak (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dafnia zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.