dać się widzieć

1.
odmalować się (poet.)
pojawić się
ujawnić się
ukazać się
uwidocznić się
widnieć
wychylić się
wychynąć (książk.)
wyjrzeć
wyłonić się
wynurzyć się
zagościć (żart.)
zarysować się
zjawić się (książk.)

Przykład użycia:

1. ... ażeby go ugasić. Gdybyś tu była nie przyszła i nie dała się widzieć, mój los byłby znacznie prostszy. Tańczyłbym teraz z pewnością z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dać się widzieć zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 14 wyrazów bliskoznacznych.