dać się słyszeć

1.
brzmieć
dobiegać
docierać
dudnić
nieść się
rozbrzmiewać
rozlegać się
słychać
brzęczeć (pojęcie podrzędne)
dzwonić (pojęcie podrzędne)
dźwięczeć (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... myjni.Popołudniowe bicie gwoździ.Na przeważającym obszarze Ochli dość często da się słyszeć popołudniami rytmiczne stuki. Na pewno nie są to odgłosy kuźni...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia dać się słyszeć zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 11 wyrazów bliskoznacznych.