czynność

1.
akt
działanie
inhalacja (pojęcie podrzędne)
wdychanie (pojęcie podrzędne)
wziewanie (pojęcie podrzędne)
trud (pojęcie podrzędne)
wysiłek (pojęcie podrzędne)
ewaluacja (pojęcie podrzędne)
ocena (pojęcie podrzędne)
oszacowanie (pojęcie podrzędne)
skontrolowanie (pojęcie podrzędne)
sprawdzenie (pojęcie podrzędne)
szacunek (pojęcie podrzędne)
weryfikacja (pojęcie podrzędne)
wycena (pojęcie podrzędne)
zabieg (pojęcie podrzędne)
dobór (pojęcie podrzędne)
selekcja (pojęcie podrzędne)
wybór (pojęcie podrzędne)
gra (pojęcie podrzędne)
rozrywka (pojęcie podrzędne)
uciecha (pojęcie podrzędne)
zabawa (pojęcie podrzędne)
defloracja (pojęcie podrzędne)
pozbawienie dziewictwa (pojęcie podrzędne)
rozdziewiczenie (pojęcie podrzędne)
czynność grupowa (pojęcie podrzędne)
protest (pojęcie podrzędne)
sprzeciw (pojęcie podrzędne)
posiew (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... użytku.§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia czynność zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 30 wyrazów bliskoznacznych.