czynić

1.
działać
robić
sprawiać
wykonywać
pracować (pojęcie podrzędne)
wykonywać pracę (pojęcie podrzędne)
czuć (pojęcie podrzędne)
odbierać (pojęcie podrzędne)
odczuć (pojęcie podrzędne)
odczuwać (pojęcie podrzędne)
dążyć (pojęcie podrzędne)
iść (pojęcie podrzędne)
kroczyć (pojęcie podrzędne)
zmierzać (pojęcie podrzędne)
mieć na myśli (pojęcie podrzędne)
mniemać (pojęcie podrzędne)
myśleć (pojęcie podrzędne)
rozmyślać (pojęcie podrzędne)
rozumować (pojęcie podrzędne)
sądzić (pojęcie podrzędne)
uważać (pojęcie podrzędne)
chcieć (pojęcie podrzędne)
mieć chęć (pojęcie podrzędne)
mieć ochotę (pojęcie podrzędne)
odczuwać brak (pojęcie podrzędne)
potrzebować (pojęcie podrzędne)
pożądać (pojęcie podrzędne)
pragnąć (pojęcie podrzędne)
życzyć sobie (pojęcie podrzędne)
być powodem (pojęcie podrzędne)
być przyczyną (pojęcie podrzędne)
powodować (pojęcie podrzędne)
sprawiać (pojęcie podrzędne)
wywoływać (pojęcie podrzędne)
produkować (pojęcie podrzędne)
przygotowywać (pojęcie podrzędne)
sporządzać (pojęcie podrzędne)
tworzyć (pojęcie podrzędne)
wyrabiać (pojęcie podrzędne)
selekcjonować (pojęcie podrzędne)
wybierać (pojęcie podrzędne)
jeść (pojęcie podrzędne)
konsumować (pojęcie podrzędne)
posilać się (pojęcie podrzędne)
spożywać (pojęcie podrzędne)
stołować się (pojęcie podrzędne)
sycić głód (pojęcie podrzędne)
sycić się (pojęcie podrzędne)
brać udział (pojęcie podrzędne)
partycypować (pojęcie podrzędne)
uczestniczyć (pojęcie podrzędne)
odczuć (pojęcie podrzędne)
percypować (specjalist.) (pojęcie podrzędne)
postrzegać (pojęcie podrzędne)
spostrzec (pojęcie podrzędne)
zauważać (pojęcie podrzędne)
brać (pojęcie podrzędne)
pobierać (pojęcie podrzędne)
angażować się (pojęcie podrzędne)
uczestniczyć (pojęcie podrzędne)
udzielać się (pojęcie podrzędne)
bronić się (pojęcie podrzędne)
komunikować się (pojęcie podrzędne)
porozumiewać się (pojęcie podrzędne)
2.
postępować
zachowywać się
procedować (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... podstawie wyciąganie wniosków o całości są merytorycznie błędne. Chyba, że czyni to jedna osoba, lecz wówczas mamy raczej do czynienia z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia czynić zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 67 wyrazów bliskoznacznych.