czyn

1.
akcja
czyn (oficj.)
działanie
impreza (pot.)
postępowanie
przedsięwzięcie
ruch
2.
akt
postępek
uczynek
sakrament (pojęcie podrzędne)
rozwód (pojęcie podrzędne)
bezinteresowna przysługa (pojęcie podrzędne)
grzeczność (pojęcie podrzędne)
karygodny postępek (pojęcie podrzędne)
przewina (pojęcie podrzędne)
występek (pot.) (pojęcie podrzędne)
sprawka (pot.) (pojęcie podrzędne)
występek (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... swoim ciężarem. Złamać to prawo, unicestwić taki lub inny zły czyn wraz z całym ewentualnym dziedzictwem - może tylko Bóg. On to...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia czyn zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 19 wyrazów bliskoznacznych.