czuć

1.
dociekać
domyślać się
gdybać
głowić się
przeczuwać
przewidywać
przypuszczać
snuć domysły
spekulować
strzelać (pot.)
zachodzić w głowę
zgadywać
2.
odbierać
odczuć
odczuwać
doświadczać (pojęcie podrzędne)
doznawać (pojęcie podrzędne)
przeżywać (pojęcie podrzędne)
zaznawać (pojęcie podrzędne)
adorować (pojęcie podrzędne)
czuć sympatię (pojęcie podrzędne)
kochać (pojęcie podrzędne)
lubić (pojęcie podrzędne)
miłować (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
pożądać (pojęcie podrzędne)
ubóstwiać (pojęcie podrzędne)
uwielbiać (pojęcie podrzędne)
wielbić (książk.) (pojęcie podrzędne)
żywić uczucie (pojęcie podrzędne)
czuć niechęć (pojęcie podrzędne)
nie cierpieć (pojęcie podrzędne)
nie lubić (pojęcie podrzędne)
nie znosić (pojęcie podrzędne)
nienawidzieć (pojęcie podrzędne)
pogardzać (pojęcie podrzędne)
doświadczać (pojęcie podrzędne)
pojmować (pojęcie podrzędne)
widzieć (pojęcie podrzędne)
zobaczyć (pojęcie podrzędne)
doświadczyć (pojęcie podrzędne)
doznać (pojęcie podrzędne)
przeżyć (pojęcie podrzędne)
zaznać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... wydaje - zaprzecza Kraszewski. - U garncarza reumatyzm atakuje ręce, pozbawia je czucia...Z sękatymi palcami można robić w gospodarstwie, lecz takie ręce...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia czuć zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 43 wyrazów bliskoznacznych.