czereda

1.
chmara
ciżba
ćma (przestarz.)
gawiedź (przestarz.)
hurma
pospólstwo (obraźl.)
rój
rzesza
tłum
zbiegowisko
banda (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
dzicz (pot.) (pojęcie podrzędne)
hałastra (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
hołota (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
horda (pojęcie podrzędne)
motłoch (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałałajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałatajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tłuszcza (pojęcie podrzędne)
wataha (pojęcie podrzędne)
zgraja (pojęcie podrzędne)
2.
czereda (obraźl.)
dziatwa
dzieci
przychówek (żart.)

Przykład użycia:

1. ... maczek. Pomyśl, w małym oku może się zmieścić taka... taka czereda! Czy nie cud?- Pierwszy cud, że żyjesz. I reszta same...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia czereda zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 25 wyrazów bliskoznacznych.