ćwiczyć się

1.
wykonywać

Przykład użycia:

1. ... społeczna sprawiedliwość: Tylko o zdrowym rozsądku mówią, kochają chwałę i ćwiczą się w cnotach. Podobnie w dziele Michała Krajewskiego Wojciech Zdarzyński, gdzie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ćwiczyć się zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.