ćwiartka koła

1.
kwadrant

Przykład użycia:

1. ... przesileń leżą na horyzoncie niemal dokładnie w odległości 1/3 ćwiartki koła (czyli 30°) od punktów E i W, co szybko musiało...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ćwiartka koła zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.