cipa

1.
brzoskwinka (pot.)
cipa (wulg.)
dziupla (żart.)
dziura (wulg.)
kuciapka
łono (poet.)
muszelka (pot.)
myszka (pot.)
picza (przestarz.)
pipa (pot.)
pipka (pot.)
pizda (wulg.)
szparka (pot.)
pochwa (pojęcie nadrzędne)
wagina (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
kutas (antonim)

Przykład użycia:

1. ... wszyscy z tego baru łacha targająkto zna dobry dowcip ciptylko w telewizji to ma inne obliczezmiana tematuKawał...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia cipa zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.