chmara

1.
chmara
2.
ciżba
czereda
ćma (przestarz.)
gawiedź (przestarz.)
hurma
pospólstwo (obraźl.)
rój
rzesza
tłum
zbiegowisko
banda (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
dzicz (pot.) (pojęcie podrzędne)
hałastra (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
hołota (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
horda (pojęcie podrzędne)
motłoch (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałałajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałatajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tłuszcza (pojęcie podrzędne)
wataha (pojęcie podrzędne)
zgraja (pojęcie podrzędne)
3.
rój

Przykład użycia:

1. ... chleba i biały ser. Jak spod ziemi wyrosła wokoło przybyszów chmara dzieci różnej wielkości i gatunku - paroletni smarkacz w koszuli wyglądającej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia chmara zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 23 wyrazów bliskoznacznych.