cassis

1.
chassis
likier (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia cassis zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.