carcinogen

1.
czynnik rakotwórczy
kancerogen
karcinogen

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia carcinogen zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.