całować

1.
dawać pocałunki

Przykład użycia:

1. ... że jej postanowienie z nocy traci moc obowiązującą; zaczęliśmy się całować, ale chyba zbyt szybko zmierzałem do celu. I jak człowiek...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całować zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.