całościowy

1.
całkowity
globalny
integralny
łączny
ogólny
2.
całkowity
niepodzielny
3.
generalny
globalny
łączny
ogólny
plenarny
powszechny
publiczny
uniwersalny
wszechstronny (książk.)
zbiorowy
4.
holistyczny
5.
kompleksowy (nadużyw.)
tworzący całość
kompleksowy (pojęcie podrzędne)
wszechstronny (pojęcie podrzędne)
6.
syntetyczny
uogólniający

Przykład użycia:

1. ... lata i nie osiągniemy żadnych rezultatów. Tu jest potrzebna głęboka, całościowa zmiana. Potrzebna jest dobra, profesjonalna polityka karna. Polska jej nie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całościowy zawiera grup znaczeniowych: 6, w tym 24 wyrazów bliskoznacznych.