całodzienny

1.
całodniowy
jednodniowy

Przykład użycia:

1. ... z TZK i postanawia się nie dzielić zarobkami! Blokada wjazdu, całodzienna afera, ale TZK nie ma nic na papierze - przegrywa! Andrackiego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całodzienny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.