całkowity

1.
całościowy
globalny
integralny
łączny
ogólny
2.
całościowy
niepodzielny
3.
cały
kompletny
pełny
skończony
zupełny
4.
cały
wszelki
wszystek
5.
dogłębny
dokładny
dokumentny (pot.)
drobiazgowy
głęboki
gruntowny
istotny
skrupulatny
szczegółowy
wnikliwy
zupełny
6.
nieograniczony
nieskrępowany
powszechny
totalny
wszechogarniający
zupełny

Przykład użycia:

1. ... zapisie: ((...)) zmienia się rozkład energii między poszczególne jej postacie, choć całkowita energia pozostaje stała zgodnie ze wzorem (4-6). Rozpatrzmy reakcję...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całkowity zawiera grup znaczeniowych: 6, w tym 32 wyrazów bliskoznacznych.