całkowicie

1.
łącznie
ogółem
razem
sumarycznie
w całości
w ogólności (przestarz.)
w pełni
w sumie
wszystkiego
zupełnie
2.
absolutnie
całkiem
do głębi
doskonale
gruntownie
kompletnie
na cacy (pot.)
na wskroś
pod każdym względem
totalnie
w całości
w każdym calu
w pełni
zgoła
zupełnie
bezgranicznie (pojęcie podrzędne)
bez reszty (pojęcie podrzędne)
bez wyjątku (pojęcie podrzędne)
w pełni (pojęcie podrzędne)
do cna (książk.) (pojęcie podrzędne)
do imentu (książk.) (pojęcie podrzędne)
do nogi (książk.) (pojęcie podrzędne)
do ostatka (książk.) (pojęcie podrzędne)
do reszty (pojęcie podrzędne)
do szczętu (książk.) (pojęcie podrzędne)
doszczętnie (pojęcie podrzędne)
na amen (pojęcie podrzędne)
na dobre (pojęcie podrzędne)
ostatecznie (pojęcie podrzędne)
totalnie (pojęcie podrzędne)
w drobny mak (pojęcie podrzędne)
w perzynę (książk.) (pojęcie podrzędne)
wniwecz (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
z kretesem (książk.) (pojęcie podrzędne)
ze szczętem (książk.) (pojęcie podrzędne)
3.
bezapelacyjnie
bezwarunkowo
definitywnie
kategorycznie
nieodwołalnie
ostatecznie
nieuleczalnie (pojęcie podrzędne)
bezpowrotnie (pojęcie podrzędne)
4.
detalicznie
do głębi
dogłębnie
dokładnie
dokumentnie
głęboko
gruntownie
na skroś
na wskroś
od początku do końca
szczegółowo
wnikliwie
zupełnie
co do joty (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... natężeniu ruchu, strefy przydrożne o szerokości łącznej 200300m powinny być całkowicie wyłączone z użytkowania rekreacyjnego; przy natężeniu ruchu mniejszym strefa ta...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całkowicie zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 67 wyrazów bliskoznacznych.