całkowanie

1.
scalenie
uzupełnienie

Przykład użycia:

1. ... dualizacji podnosimy indeksy współczynników formy ). Formy różniczkowe można różniczkować i całkować. Jeśli mamy formę postaci Pochodna zewnętrzna jest nilpotentna, to znaczy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całkowanie zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.