całkiem

1.
absolutnie
całkowicie
do głębi
doskonale
gruntownie
kompletnie
na cacy (pot.)
na wskroś
pod każdym względem
totalnie
w całości
w każdym calu
w pełni
zgoła
zupełnie
bezgranicznie (pojęcie podrzędne)
bez reszty (pojęcie podrzędne)
bez wyjątku (pojęcie podrzędne)
w pełni (pojęcie podrzędne)
do cna (książk.) (pojęcie podrzędne)
do imentu (książk.) (pojęcie podrzędne)
do nogi (książk.) (pojęcie podrzędne)
do ostatka (książk.) (pojęcie podrzędne)
do reszty (pojęcie podrzędne)
do szczętu (książk.) (pojęcie podrzędne)
doszczętnie (pojęcie podrzędne)
na amen (pojęcie podrzędne)
na dobre (pojęcie podrzędne)
ostatecznie (pojęcie podrzędne)
totalnie (pojęcie podrzędne)
w drobny mak (pojęcie podrzędne)
w perzynę (książk.) (pojęcie podrzędne)
wniwecz (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
z kretesem (książk.) (pojęcie podrzędne)
ze szczętem (książk.) (pojęcie podrzędne)
2.
dosyć
dość
wcale
wystarczająco

Przykład użycia:

1. ... następcę Aleksandra Kwaśniewskiego? W tej chwili jeszcze nie. Ale jest całkiem prawdopodobne, że właśnie w nadchodzącym roku w SLD zaczną się...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całkiem zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 39 wyrazów bliskoznacznych.