całka

1.
całka (przestarz.)
dziewica
panna
białogłowa (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
dama (pojęcie nadrzędne)
kobieta (pojęcie nadrzędne)
niewiasta (książk.) (pojęcie nadrzędne)
ona (pojęcie nadrzędne)
pani (pojęcie nadrzędne)
płeć nadobna (poet.) (pojęcie nadrzędne)
płeć piękna (poet.) (pojęcie nadrzędne)
płeć słaba (poet.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... momentem jądrowym rozważanym w poprzednim paragrafie. Podstawiając do , otrzymujemy . W całce po d R pierwszy wyraz d R jest równy zeru...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia całka zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 12 wyrazów bliskoznacznych.