caciki

1.
dzadziki
tzatziki

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia caciki zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.