batiar

1.
andrus (przestarz.)
apasz (przestarz.)
awanturnik
baciar (przestarz.)
batiar (przestarz.)
chuligan
łobuz
łotr
opryszek
rzezimieszek
ulicznik
zakapior (pot.)
chuligan (pojęcie podrzędne)
luj (pot.) (pojęcie podrzędne)
lump (pojęcie podrzędne)
margines społeczny (pojęcie podrzędne)
menel (pot.) (pojęcie podrzędne)
męt (pojęcie podrzędne)
obwieś (pojęcie podrzędne)
żul (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... wart, ten "ź Wilna" czy ten, co "we Lwowi, paniedziejku", batiar z Kleparowa czy andrus z Pohulanki, tak się siłowali w...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia batiar zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 22 wyrazów bliskoznacznych.