baczny

1.
czujny
dyskretny
ostrożny
uważny
bardzo uważny (pojęcie podrzędne)
dociekliwy (pojęcie podrzędne)
wnikliwy (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... niezauważalne. Jednak każdy miłośnik kolei z pewnością na oznaczenie zwraca baczna uwagę. Niestety wielu ma problemy z precyzyjnym ustaleniem znaczenia poszczególnych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia baczny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.