bachusowy

1.
bachusowy (książk.)
hulaszczy
pijacki

Przykład użycia:

1. ... wspomniany już pan Coselschi de Topór podczas swojej cenetta Bacchia (Bachusowa kolacyjka), a której menu - do każdej butelki odpowiednie danie - brzmi...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia bachusowy zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.